20111003

BLACK GEMS.

MYR 39 // MYR 19 

Size : UK6
Code : TS09554BK